About

De Belgische Vereniging voor de Geschiedenis van de Hospitalen werd in 1963 opgericht onder het voorzitterschap van Professor Paul Bonenfant. Geïnspireerd door de werking van de Société française d’histoire des hôpitaux publiceerde ze 28 delen van haar Annalen tot in 1993. In 2005 wenste het wetenschappelijk comité « Hospitaalgeschiedenis », dat werd samengesteld op initiatief van de FOD (Federale Overheidsdienst) Volksgezondheid, het werk van deze Vereniging verder te zetten onder de vorm van een vzw (vereniging zonder winstoogmerk). Zoals uit de naam blijkt, heeft de Vereniging aandacht voor twee thema’s :

 • hospitalen, en volksgezondheid in het algemeen ;
 • zorg, en vooral voor maatschappelijke integratie met alle vormen van armoedebestrijding;

benaderd via twee hoofdassen:

 • interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek over alle aspecten, in een historisch perspectief ;
 • studie, valorisatie en bescherming van het (materieel of immaterieel) cultureel erfgoed dat ermee verbonden.

Hiervoor wenst de Vereniging :

 • de uitwisseling van informatie (lopend onderzoek, publicaties, colloquia…) en de contacten tussen de leden te bevorderen ;
 • werkinstrumenten (gidsen, repertoria, databanken) te ontwikkelen voor de archivalische, bibliografische en patrimoniale bronnen, om verder onderzoek te vergemakkelijken ;
 • projecten voor onderzoek, colloquia, publicaties en tentoonstellingen op te starten of te ondersteunen.

Links :

 • deelnemen aan de activiteiten (colloquia, tentoonstellingen)
 • deelnemen aan de werkgroepen
 • werkinstrumenten raadplegen
 • publicaties bestellen

beerblock