50 Years of CT in Belgium : 23/10/2021 Musée Notre-Dame à la Rose Lessines

september 8, 2021 · Posted in Lezing 

Activité organisée par / Activiteit van de Belgian Museum for Radiology, apd/vanaf 9 h.

Au programme notamment, la projection d’une intéressante interview (réalisée en 2009) auprès des Professeurs Albert Baert (KULeuven) et Louis Jeanmart (…)(ULB), dirigée par le Professeur Ronald Van Loon (…)(VUB) et ancien bénévole de notre musée. Ensuite, ce sera l’occasion de faire un petit survol de nos 30 années d’activités pendant un joli programme musical assuré par la violoniste Edith Cnokaert. Un lunch convivial et assis, une visite guidée (N/F) du musée N-D à la Rose, une visite libre à l’exposition temporaire «Guerre et Paix sous microscope. Les épidémies se racontent» ainsi que notre traditionnelle réception sont prévus sur le même site!

We zullen onder meer kunnen kijken naar een interessant interview dat in 2009 plaatshad met de professoren Albert Baert (KULeuven) en Louis Jeanmart (…)(ULB), onder leiding van professor Ronald Van Loon (…)(VUB), toen vrijwilliger van ons museum. De violiste Edith Cnokaert verzorgt een stralend muzikaal intermezzo waarbij ondertussen een kort overzicht gegeven wordt van 30 jaar activiteit van ons museum – een viering die door de pandemie afgelast werd. In het restaurant genieten we van een smakelijke lunch, waarna we een rondleiding (N/F) krijgen in het museum Notre-Dame-à-la-Rose, met inbegrip van een gratis bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling “Oorlog en vrede onder de microscoop, van pest tot Covid”. Aan het eind heeft ons traditioneel “glas van de vriendschap” natuurlijk op dezelfde site plaats!

treasurer@radiology-museum.be

www.radiology-museum.be

Comments

Comments are closed.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.